Tìm thông tin giúp đỡ

Trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các trang web cũng như diễn đàn trong và ngoài nước, nơi bạn có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến NVDA. Trang sẽ được cập nhật khi cần thiết. Vậy nên bạn hãy thường xuyên theo dõi.
Trang đã được định dạng theo chuẩn tiếp cận với người dùng trình đọc màn hình. Do đó, người dùng NvDA hay Jaws có thể bấm chữ H / Shift|H để di chuyển đến các phần mình thích đọc.

Diễn đàn Sao Mai

Diễn đàn thuộc Trung tâm Hướng nghiệp & Công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai (TT Sao Mai). Đây là diễn đàn dành cho việc trao đổi các vấn đề liên quan đến đời sống của người khiếm thị, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin. Bạn có thể đăng kí bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ diendansaomai@googlegroups.com Xem thêm thông tin tại https://groups.google.com/forum/#!forum/diendansaomai

Trang web của TT Sao Mai

Bạn cũng có thể truy cập trang web của tt Sao Mai tại http://trungtamsaomai.org | http://saomaicenter.org để cập nhật các thông tin liên quan đến NVDA cũng như tải các tài liệu, add-on của NVDA.

Một số diễn đàn trên Facebook

Diễn đàn Technology For Blind

Đây là diễn đàn dành cho người khiếm thị trao đổi các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin. Diễn đàn do thầy Tô Nguyên Châu sáng lập vào khoảng cuối năm 2013. Bạn có thể liên hệ với anh Đặng Mạnh Cường – một trong những quản trị của diễn đàn qua địa chỉ dangmanhcuong@gmail.com để được hướng dẫn đăng kí. Một cách khác, bạn có thể nhờ một thành viên của nhóm thêm bạn vào và quản trị sẽ xác nhận.

Diễn đàn assistive Software For The Blind

Là diễn đàn do anh Nguyễn Văn dũng sáng lập với mục đích trao đổi các kinh nghiệm liên quan đến các phần mềm cho người khiếm thị. Vui lòng liên hệ với anh Dũng qua địa chỉ dungnv1984@gmail.com để có thêm thông tin về cách thức tham gia và hoạt động của nhóm.

Các diễn đàn quốc tế

Nếu sử dụng được tiếng Anh thì các diễn đàn sau đây sẽ giúp bạn rất nhiều trong những vấn đề liên quan đến NVDA:

Diễn đành chính thức của NVDA

Diễn đàn trao đổi qua thư điện tử chính thức của cộng đồng người dùng NVDA trên khắp thế giới. Nơi đây, bạn có thể thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến NVDA và những gì liên quan đến trình đọc màn hình này. Để đăng kí tham gia, vui lòng truy cập vào https://nvda.groups.io/g/nvda. bấm nút Join Group rồi làm theo hướng dẫn. Sau đó, hay tham gia thảo luận bang cách gửi thư điện tử đến địa chỉ: nvda@group.io.

Dưới đây là tất cả các địa chỉ thư điện tử liên quan đến diễn đàn: