Sử Dụng Chức Năng Hồ Sơ Cấu Hình của NVDA

Đặng Hoài Phúc

NVDA có một tính năng rất mạnh mà có thể nhiều người bỏ qua, đó là hồ sơ cấu hình. Hồ sơ cấu hình cho phép người dùng tạo nhiều cấu hình và sử dụng nó cho những trường hợp khác nhau. Continue reading “Sử Dụng Chức Năng Hồ Sơ Cấu Hình của NVDA”