NVDA 2019.1 beta1

Đã có #NVDA 2019.1 beta1.
Người dùng NVDA có ý muốn tìm hiểu tính năng mới của NVDA 2019.1 trước khi nó chính thức được phát hành, hãy tải về dùng thử và phản hồi lại với nhóm phát triển NVDA.
Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong Microsoft Word và Excel, cải thiện về độ ổn định và bảo mật như hỗ trợ thông tin về phiên bản NVDA tương thích với các add-on, và nhiều lỗi được khắc phục.
Về giao diện và tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt, nhóm phiên dịch đã tìm thấy và sửa nhiều lỗi liên quan đến sự không thống nhất các thuật ngữ trong tài liệu hướng dẫn và giao diện chương trình. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi thiếu sót. Vậy, khi dùng thử hiên bản này với giao diện tiếng Việt mà có thấy các vấn đề nói trên, xin báo về cho anh Đặng Mạnh Cường tại địa chỉ cuong@saomaicenter.org trước ngày 18/03 để có thể có một bản NVDA2019.1 với giao diện và tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt hoàn hảo hơn.

NVDA 2019.1beta1 available for testing

Các tính năng mới của NVDA 2018.4

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, đọc biểu tượng cảm xúc với tất cả các bộ đọc, thông báo trạng thái đã trả lời hay chuyển tiếp trong Outlook, thông báo khoảng cách của con trỏ đến lề của một trang trong Microsoft Word và sửa nhiều lỗi.

Tính năng mới

 • Các bản chữ nổi mới: Tiếng Trung Quốc (Đài Loan, Quan Thoại) cấp 1 và cấp 2.
 • Trạng thái trả lời (Replied) / chuyển tiếp (Forwarded) đã được thông báo trên các thư trong danh sách thư của Microsoft Outlook.
 • NVDA giờ đây đã đọc được mô tả cho các biểu tượng cảm xúc và cả những kí tự là một bộ phận của kho dữ liệu Unicode Common Locale Data Repository.
 • Trong Microsoft Word, có thể đọc thông báo khoảng cách con trỏ từ lề trên và lề trái của trang bằng cách bấm NVDA+Delete bàn phím số.
 • Trong Google Sheets với chế độ chữ nổi được bật, NVDA không còn thông báo ‘đã chọn’ ở mọi ô khi di chuyển con trỏ giữa các ô.
 • Đã hỗ trợ cho Foxit Reader và Foxit Phantom PDF
 • Đã hỗ trợ cho công cụ cơ sở dữ liệu tổng hợp DBeaver.

Các thay đổi

 • Đổi tên tùy chọn “Đọc các thông báo trợ giúp” trong hộp thoại trình bày đối tượng thành “Đọc các thông báo” để bao gồm việc đọc các thông báo toast trong Windows 8 và cao hơn.
 • Trong cài đặt bàn phím của NVDA, các hộp kiểm để bật / tắt các phím bổ trợ NVDA giờ đây hiển thị thành một danh sách thay vì là các hộp kiểm riêng lẻ.
 • NVDA sẽ không còn đọc các thông tin thừa khi xem đồng hồ từ khay hệ thống trên vài phiên bản Windows.
 • Cập nhật thư viện phiên dịch chữ nổi liblouis lên phiên bản 3.7.0.
 • Cập nhật eSpeak-NG lên bản commit 919f3240cbb.

Sửa lỗi

 • Trong Outlook 2016/365, trạng thái phân loại và gắn cờ của các thư đã được đọc.
 • Khi ngôn ngữ được chọn cho NVDA là Kirgyz, Mongolian hay Macedonian chẳng hạn, không còn tình trạng hiển thị hộp thoại lúc khởi động cảnh báo ngôn ngữ không được hệ thống hỗ trợ.
 • Việc di chuyển chuột đến đối tượng điều hướng giờ đây sẽ di chuyển chuột chính xác hơn đến vị trí chế độ duyệt trong Mozilla Firefox, Google Chrome và Acrobat Reader DC.
 • Việc tương tác với các hộp xổ trên web trong Firefox, Chrome và Internet Explorer đã được cải thiện. +- Nếu đang chạy trên một phiên bản Windows XP hay Vista tiếng Nhật , NVDA giờ đây đã hiển thị thông điệp yêu cầu phiên bản hệ điều hành như mong muốn.
 • Cải thiện khả năng vận hành khi điều hướng trên các trang lớn với nhiều nội dung động trong Mozilla Firefox.
 • Không còn tình trạng hiện thuộc tính phông trong chữ nổi nếu đã được tắt trong cài đặt định dạng tài liệu.
 • NVDA không còn bị lỗi khi theo dõi con trỏ trong File Explorer và các ứng dụng khác đang dùng UI Automation khi một ứng dụng khác đang hoạt động (xử lý tập tin âm thanh hàng loạt chẳng hạn).
 • Trong các trình đơn ARIA trên web, phím Escape giờ đây sẽ được chuyển đến trình đơn và không còn tình trạng tắt chế độ focus vô điều kiện.
 • Trong giao diện web mới của Gmail, khi dùng các phím di chuyển nhanh trong các thư khi đọc chúng, toàn bộ phần nội dung thư không còn bị đọc lên sau thành phần mà bạn mới điều hướng đến.
 • Sau khi cập nhật NVDA, các trình duyệt như Firefox và google Chrome sẽ không còn bị sự cố, và chế độ duyệt sẽ tiếp tục phản ánh một cách chính xác bất kì tài liệu nào đang được tải.
 • NVDA không còn đọc cụm từ có thể kích nhiều lần trên một dòng khi điều hướng qua các nội dung có thể kích trong chế độ duyệt.
 • Các thao tác trên các màn hình nổi baum Vario 40 không còn bị lỗi không thực hiện được.
 • Trong Google Slides với Mozilla Firefox, NVDA không còn thông báo văn bản đã chọn trên mỗi điều khiển với focus.

CÁC ADD-ON ĐÃ ĐƯỢC VIỆT HÓA

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các add-on đã được việt hóa bởi cộng đồng người dùng NVDA tiếng Việt. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên. Bạn có thể tìm hiểu tất cả các add-on của NVDA tại trang add-on chính thức của NVDA. Dưới đây là danh sách các add-on được ghi trên một bảng biểu gồm bốn cột:

 • Tên: tên của add-on, đồng thời là liên kết dẫn đến trang tải và hướng dẫn bằng tiếng Việt của add-on đó.
 • Tác giả: tên người hay nhóm người phát triển add-on.
 • Người dịch: tên người hay nhóm người đã Việt hóa add-on.
 • ngày cập nhật: thời gian cập nhật các bản dịch cho add-on.

Nếu bạn có nhã ý đóng góp các bản Việt hóa hay thấy cần Việt hóa add-on nào, hãy để lại bình luận bên dưới, hoặc gửi yêu cầu cho bạn Đạng Mạnh Cường tại địa chỉ: dangmanhcuong@gmail.com

Tên Tác giả Người dịch Ngày cập nhật
Đánh dấu Noelia, Chris Đặng Mạnh Cường, Đặng Hoài Phúc 11/08/2019
Khóa đầu vào Jose Manuel Delicado Đặng Mạnh Cường 02/08/2018
Access8Math Woody Tseng Đặng Mạnh Cường 02/07/2019
Mozilla Apps Enhancements Javi Dominguez Đặng Mạnh Cường 03/09/2018
Báo ngôn ngữ bàn phím hiện tại Abdel, Noelia Đặng Mạnh Cường 07/06/2019
Speech History James Scholes Đặng Mạnh Cường 03/09/2018
Nói mật khẩu Tyler Spivey Đặng Mạnh Cường 18/12/2018
Clipspeak Damien Garwood Đặng Mạnh Cường | 03/09/2018
Classic Selection Tyler Spivey Đặng Mạnh Cường | 03/09/2018
Switch synth Tyler Spivey Đặng Mạnh Cường | 18/12/2018
StationPlaylist Geoff Shang, Joseph Lee và các cộng tác viên khác Đặng Mạnh Cường 02/08/2019
Ngày của tuần Abdel, Noelia Đặng Mạnh Cường 25/05/2019
Windows 10 App Essentials Joseph Lee, Derek Riemer và những người dùng Windows 10 khác Đặng Mạnh Cường 31/08/2018
Bit Che Alberto Zanella, Alberto Buffolino, các cộng tác viên khác Đặng Mạnh Cường 21/09/2018
Các biểu tượng cảm xúc Chris Leo, Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed, Francisco Javier Estrada Martínez Đặng Mạnh Cường, Đặng Hoài Phúc 16/08/2019
eMule Noelia, Chris, Alberto Đặng Mạnh Cường 18/12/2018
dropbox Patrick ZAJDA Đặng Mạnh Cường, Đặng Hoài Phúc 23/09/2018
ToolbarsExplorer Alberto Buffolino Đặng Mạnh Cường 01/11/2018
Cập nhật add-on Joseph Lee Đặng Mạnh Cường 04/06/2019
Calibre Javi Dominguez Đặng Mạnh Cường 02/11/2018
TeamViewer Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed Đặng Mạnh Cường 02/11/2018
Theo dõi tài nguyên Alex Hall, Joseph Lee, beqa gozalishvili, Tuukka Ojala và các cộng tác viên khác của NVDA Đặng Mạnh Cường, Đặng Hoài Phúc 01/07/2019
systrayList Rui Fontes, Rui Batista, Joseph Lee, các cộng tác viên của cộng đồng NVDA Đặng Mạnh Cường, Đặng Hoài Phúc 29/06/2019
Duyệt theo văn bản Tony Malykh Đặng Mạnh Cường 14/12/2018
VLC Media Player Javi Dominguez Đặng Mạnh Cường, Đặng Hoài Phúc 31/10/2018
Đồng hồ và lịch Add-on cho NVDA Hrvoje Katić, Abdel và cộng tác viên NVDA Đặng Mạnh Cường 11/07/2019
Outlook extended Cyrille Bougot, Ralf Kefferpuetz Đặng Mạnh Cường 05/07/2019

Trang được cập nhật vào: 16/08/2019 09:46:46

Cài Đặt Từ Điển Soát Lỗi Tiếng Việt cho Microsoft Word

Mặc định, khi soạn thảo văn bản với Word, nó sẽ đánh dấu các từ tiếng Việt là sai chính tả. Để khắc phục lỗi này, bạn cần cài đặt từ điển tiếng Việt cho Word. Continue reading “Cài Đặt Từ Điển Soát Lỗi Tiếng Việt cho Microsoft Word”