Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web NVDA tiếng Việt – trang web của người Việt, dành cho người dùng và người phát triển NVDA tiếng Việt!
Trang web là nơi chia sẻ, trao đổi kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm trong việc sử dụng trình đọc màn hình miễn phí NVDA phiên bản tiếng Việt – trình đọc đang dần phổ biến trong cộng đồng người dùng khiếm thị Việt Nam.
Đến với trang web này, bạn có thể:

  • Cập nhật các tin tức mới nhất cho trình đọc màn hình NVDA: các cập nhật phiên bản mới, các phần mềm ứng dụng được biết là tiếp cận với NVDA.
  • Các tài liệu hướng dẫn sử dụng NVDA bằng tiếng Việt và tiếng Anh: hướng dẫn sử dụng NVDA cơ bản, NVDA và các phần mềm ứng dụng khác, các Add-on mở rộng tính năng hay tăng tính tiếp cận của NVDA.
  • Podcast biểu diễn và hướng dẫn sử dụng NVDA.
  • Tìm các kênh thông tin giúp đỡ khi bạn gặp vấn đề trong việc sử dụng NVDA.
  • Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để sử dụng NVDA hiệu quả hơn.

Đây là trang web cộng đồng. Chúng tôi kêu gọi sự đóng góp, chia sẻ từ tất cả những ai đang sử dụng NvDA, bao gồm giáo viên tin học cho khiếm thị, các chuyên gia, nói chung là người dùng NVDA và cảm thấy trình đọc màn hình này mang lại hiệu quả trong công việc và cuộc sống. Hãy bấm vào liên kết Gửi bài cộng tác trên trình đơn chính và điền vào mẫu để chia sẻ thông tin với cộng đồng người dùng NVDA tiếng Việt. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi khi có vấn đề cần hỗ trợ hay góp ý.
Chúc bạn vui khi ghé thăm trang web. Hãy giới thiệu trang web đến nhiều người khiếm thị khác.