Cài Đặt Từ Điển Soát Lỗi Tiếng Việt cho Microsoft Word

Mặc định, khi soạn thảo văn bản với Word, nó sẽ đánh dấu các từ tiếng Việt là sai chính tả. Để khắc phục lỗi này, bạn cần cài đặt từ điển tiếng Việt cho Word. Continue reading “Cài Đặt Từ Điển Soát Lỗi Tiếng Việt cho Microsoft Word”

Sử Dụng Chức Năng Hồ Sơ Cấu Hình của NVDA

Đặng Hoài Phúc

NVDA có một tính năng rất mạnh mà có thể nhiều người bỏ qua, đó là hồ sơ cấu hình. Hồ sơ cấu hình cho phép người dùng tạo nhiều cấu hình và sử dụng nó cho những trường hợp khác nhau. Continue reading “Sử Dụng Chức Năng Hồ Sơ Cấu Hình của NVDA”