Add-on mô tả ảnh

Một add-on mới cho NVDA, tên gọi Image Describer – tạm dịch: mô tả ảnh, sẽ cho người dùng trình đọc màn hình này biết những gì tại vị trí con trỏ bằng phím lệnh Ctrl+NVDA+I
Chúng tôi đã yêu cầu bản phiên dịch cho add-on này và sẽ cố gắng hoàn thành giao diện cũng như tài liệu tiếng Việt cho add-on trong thời gian sớm nhất
https://addons.nvda-project.org/addons/ImageDescriber.en.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *