Add-on mô tả ảnh

Một add-on mới cho NVDA, tên gọi Image Describer – tạm dịch: mô tả ảnh, sẽ cho người dùng trình đọc màn hình này biết những gì tại vị trí con trỏ bằng phím lệnh Ctrl+NVDA+I
Chúng tôi đã yêu cầu bản phiên dịch cho add-on này và sẽ cố gắng hoàn thành giao diện cũng như tài liệu tiếng Việt cho add-on trong thời gian sớm nhất
https://addons.nvda-project.org/addons/ImageDescriber.en.html

NVDA 2019.1 beta1

Đã có #NVDA 2019.1 beta1.
Người dùng NVDA có ý muốn tìm hiểu tính năng mới của NVDA 2019.1 trước khi nó chính thức được phát hành, hãy tải về dùng thử và phản hồi lại với nhóm phát triển NVDA.
Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong Microsoft Word và Excel, cải thiện về độ ổn định và bảo mật như hỗ trợ thông tin về phiên bản NVDA tương thích với các add-on, và nhiều lỗi được khắc phục.
Về giao diện và tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt, nhóm phiên dịch đã tìm thấy và sửa nhiều lỗi liên quan đến sự không thống nhất các thuật ngữ trong tài liệu hướng dẫn và giao diện chương trình. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi thiếu sót. Vậy, khi dùng thử hiên bản này với giao diện tiếng Việt mà có thấy các vấn đề nói trên, xin báo về cho anh Đặng Mạnh Cường tại địa chỉ cuong@saomaicenter.org trước ngày 18/03 để có thể có một bản NVDA2019.1 với giao diện và tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt hoàn hảo hơn.

NVDA 2019.1beta1 available for testing