NVDA Add-on: Switch Synth

Nếu đang dùng NVDA, và phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều bộ đọc hay giọng đọc khác nhau như chuyển giữa bộ đọc Espeak và bộ đọc Sao Mai chẳng hạn, bạn hẳn sẽ thích dùng phím nóng để chuyển hơn là chọn bộ đọc trong hộp thoại Synthesiser. Bài viết dưới đây chia sẻ một trong những cách mà tôi đã dùng nhiều năm nay và thấy rất hiệu quả. Continue reading “NVDA Add-on: Switch Synth”