Tải lại các phiên bản NVDA cũ

Nếu vì một lí do nào đó, bạn cần tải lại các phiên bản cũ của trình đọc màn hình NVDA thì hãy làm theo cách sau đây:

  1. xem kĩ liên kết sau:

    https://www.nvaccess.org/download/nvda/releases/YYYY.N/nvda_YYYY.N.exe

  2. Thay thế 4 chữ Y hoa (YYYY) thành 4 chữ số là năm ra đời của phiên bản đó. Ví dụ: 2016
  3. Thay thế chữ N đi theo sau 4 chữ Y thành số phiên bản của năm đó. Ví dụ: 2

Một cách hiểu khác, hãy đọc lại liên kết ở trên một lần nữa:

https://www.nvaccess.org/download/nvda/releases/YYYY.N/nvda_YYYY.N.exe

, bạn sẽ thấy có 2 chỗ người ta viết là YYYY.N, và tôi đã thay yyyy thành 2016, thay N thành 2. Vậy, bản NVDA tôi muốn tải là 2016.2, và đường dẫn sau khi thay thế sẽ là: https://www.nvaccess.org/download/nvda/releases/2016.2/nvda_2016.2.exe
Hãy thử bấm Enter vào liên kết trên, bạn sẽ tải được NVDA 2016.2.
Đây là thủ thuật tôi tìm thấy trên diễn đàn chính thức của NVDA, chia sẻ bởi Antony Stone, và theo thành viên này, bạn có thể dùng thủ thuật trên để tải các phiên bản NVDA từ 2013.1 trở về sau.
Nếu bạn có nhu cầu, hãy làm thử. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *