In-Process ngày 11/04/2018

Từ In-Process vào ngày 11/04/2018, chúng ta có thông tin về một bản cập nhật của Eloquence cho NVDA, một tính năng sắp ra đời: hộp thoại Multi-Category Settings, cách dùng NVDA snapshots để trải nghiệm tính năng mới mà không ảnh hưởng đến phiên bản cài đặt hiện tại và nhiều thông tin khác về NVDA 2018.1.1. Xem thêm (tiếng Anh) tại:
http://bit.ly/2GVjwb8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *