Đăng kí nhận miễn phí tài liệu tập huấn NVDA bằng tiếng Việt

Hiện trung tâm Hướng nghiệp & công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai đang phân phối miễn phí tài liệu tập huấn sử dụng NvDA bằng tiếng Việt. Các bạn có nhu cầu, xin xem thông tin và cách thức đăng kí nhận tài liệu tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *