Các tính năng mới của NVDA 2017.3

Những chức năng nổi bật trong phiên bản này là cho phép nhập liệu chữ nổi viết tắt, hỗ trợ các giọng OneCore trên Windows 10, chức năng nhận dạng với Windows 10 OCR và rất nhiều những cải thiện quan trọng khác cho màn hình nổi và web.

Tính Năng Mới

 • Thêm một thiết lập chữ nổi mới là “Hiển thị thông điệp không xác định”.Thông báo
 • thư được đánh cờ khi đứng trong danh sách thư của Microsoft Outlook.
 • Đã thông báo kiểu hình dạng khi chỉnh sửa slide trong Microsoft PowerPoint (ví dụ: hình tam giác, hình tròn, video, mũi tên) thay vì chỉ thông báo là “hình dạng”.
 • Hỗ trợ đọc nội dung toán theo chuẩn MathML trong Google Chrome.
 • NVDA có thể đọc với các giọng OneCore của Windows 10 (còn được biết là giọng đọc di động). Bạn có thể chọn giọng OneCore Windows trong hộp thoại bộ đọc của NVDA.
 • Các tập tin cấu hình người dùng đã có thể lưu trong thư mục dữ liệu ứng dụng cục bộ. Chức năng này được bật trong phần thiết lập của registry. Xem phần “Các tham số hệ thống” trong tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
 • Đã thông báo giá trị các placeholder trong các trình duyệt web, cụ thể là hỗ trợ cho ARIA-placeholder.
 • Ở chế độ duyệt trong Microsoft Word, có thể dùng phím di chuyển nhanh (w và shift+w) chuyển qua lại các lỗi chính tả.
 • Hỗ trợ tương tác với điều khiển chọn ngày trong hộp thoại lịch hẹn của Microsoft Outlook.
 • NVDA đã đọc gợi ý đang chọn ở trường To/CC của Windows 10 Mail và ô tìm kiếm của cửa sổ Settings trên Windows 10.
 • Sẽ phát âm thanh khi có gợi ý ở các ô tìm kiếm trên Windows 10, ví dụ như ô tìm kiếm ở màn hình khởi động, cửa sổ settings, To/CC của Windows Mail.
 • Tự động đọc các thông báo của bản Skype Business cho desktop khi có người bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn.
 • Tự động thông báo tin nhắn mới khi đứng tại cửa sổ trò chuyện của bản Skype for Business.
 • Tự động đọc thông báo trong Microsoft Edge, ví dụ khi có một download được bắt đầu.
 • Có thể nhập liệu cả chữ nổi đầy đủ và viết tắt với bàn phím chữ nổi trên màn hình nổi. Xem phần nhập liệu chữ nổi trong tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
 • Bạn có thể nhập ký tự chữ nổi Unicode với bàn phím chữ nổi trên màn hình nổi bằng cách chọn Chữ nổi Unicode ở mục bảng đầu vào trong hộp thoại thiết lập màn hình nổi.
 • Hỗ trợ màn hình nổi SuperBraille được sử dụng nhiều ở Đài Loan.
 • Các bảng chuyển đổi chữ nổi mới: Danish 8 dot computer braille, Lithuanian, Persian 8 dot computer braille, Persian grade 1, Slovenian 8 dot computer braille.
 • Cập nhật bảng chuyển đổi chữ nổi cho tiếng Anh Mỹ, bao gồm những dấu bullet, ký hiệu euro và những ký tự có dấu.
 • Hiện NVDA có thể sử dụng chức năng OCR của Windows 10 để nhận dạng văn bản từ hình ảnh và những ứng dụng không tiếp cận.
  • Có thể chọn ngôn ngữ từ hộp thoại Windows 10 OCR trong thực đơn tùy chọn của NVDA.
  • Nhấn NVDA+r để nhận dạng đối tượng điều hướng hiện tại.
   • Xem thêm phần Nhận Dạng Nội Dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
   • Bạn có thể chọn thông tin ngữ cảnh nào được hiển thị trên màn hình nổi khi đối tượng có focus trong mục “Trình bày ngữ cảnh tại focus” trong hộp thoại thiết lập màn hình nổi.
  • Ví dụ: hai tùy chọn “Điền trên màn hình khi thay đổi ngữ cảnh” và “Chỉ khi cuộn lại” sẽ hoạt động tốt với loại danh sách và thực đơn, vì vị trí các mục sẽ không thay đổi liên tục trên màn hình.
   • Xem phần “Trình bày ngữ cảnh tại focus” trong tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
 • Trong Firefox và Chrome, NVDA đã hỗ trợ những đối tượng lưới động phức tạp, ví dụ như các bảng tính mà nó chỉ tải hoặc hiển thị một vài nội dung. Cụ thể, là hỗ trợ những thuộc tính aria giới thiệu trong phiên bản 1.1 như aria-rowcount, aria-colcount, aria-rowindex và aria-colindex.

Thay Đổi

 • Thêm thao tác chưa được gán phím (script_restart) để giúp khởi động lại NVDA nhanh hơn. Xem trong phần các lệnh tổng hợp trong hộp thoại quản lý thao tác của NVDA.
 • Có thể cài đặt kiểu bàn phím ở cửa sổ chào mừng của NVDA.
  • Thêm nhiều định nghĩa viết tắt cho các cột mốc và trạng thái của điều khiển. Xem phần viết tắt cho các cột mốc và trạng thái điều khiển trong tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết đầy đủ danh sách các định nghĩa viết tắt này.
 • Đã cập nhật Espeak-ng lên phiên bản 1.49.1
 • Đã sắp xếp các mục trong danh sách bảng đầu vào và đầu ra của hộp thoại thiết lập màn hình nổi theo an-pha-bê.
 • Cập nhật trình chuyển dịch chữ nổi liblouis lên bản 3.2.0.
 • Bảng mã chữ nổi cấp 1 UEBC tiếng Anh được chọn là bảng mã mặc định.
 • Mặc định, NVDA chỉ hiển thị những phần thông tin ngữ cảnh mà nó thay đổi trên màn hình nổi mỗi khi một đối tượng có focus.
  • Trước đây, nó sẽ hiển thị tất cả thông tin ngữ cảnh cho dù bạn đã thấy thông tin ngữ cảnh đó rồi.
  • Bạn có thể chọn hiển thị theo cách cũ bằng cách chọn “Luôn luôn điền trên màn hình” ở tùy chọn “Trình bày ngữ cảnh tại focus” trong hộp thoại thiết lập màn hình nổi.
 • Có thể chọn hình dạng con trỏ nổi khi chọn chế độ đi theo focus hoặc con trỏ duyệt.
  • Cập nhật logo của NVDA. Logo được cập nhật theo kiểu pha trộn giữa các ký tự NVDA với chữ màu trắng trên nền màu tía. Điều này sẽ giúp có thể nhìn thấy logo NVDA trên những màu nền khác. Sử dụng cùng màu tía với logo của NV Access.

Sửa Lỗi

 • Đối với các thành phần div có thể soạn thảo trong Chrome, khi ở chế độ duyệt, nhãn không còn thông báo giống với giá trị của nó.
 • Ở chế độ duyệt trong Microsoft Word, nhấn phím End trong một văn bản trống sẽ không còn bị lỗi runtime.
 • Đã hỗ trợ chế độ duyệt trong Microsoft Edge khi tài liệu được cung cấp vai trò ARIA cụ thể cho nó.
 • Ở chế độ duyệt, nhấn shift+end đã có thể chọn hoặc bỏ chọn về cuối dòng, ngay cả khi dấu nháy nằm tại ký tự cuối của dòng đó.
 • Nếu hộp thoại có thanh tiến trình, văn bản hộp thoại sẽ được cập nhật khi thanh tiến trình thay đổi. Ví dụ, thời gian còn lại trong hộp thoại tải NVDA đã có thể đọc bằng văn bản với NVDA.
 • NVDA sẽ thông báo các thay đổi vùng chọn trong một số hộp xổ của Windows 10, ví dụ như hộp xổ Autoplay trong phần Settings.
 • Không còn thông báo thông tin không tồn tại ở hộp thoại tạo lịch hẹn hay cuộc họp của Microsoft Outlook.
 • Bíp ở các hộp thoại có thanh tiến trình không xác định như hộp thoại kiểm tra bản cập nhật, khi thiết lập cho thanh tiến trình bao gồm lựa chọn bíp.
 • Đã đọc lại các ô khi di chuyển bằng mũi tên trong bảng tính với Microsoft Excel 2003 và 2007.
 • Chế độ duyệt đã được tự động bật khi đọc email trong Windows 10 Mail với bản Windows 10 creator update và những bản sau này.
 • Ở hầu hết màn hình nổi có bàn phím chữ nổi, chấm 7 sẽ dùng để xóa ký tự hoặc ô được nhập trước đó và chấm 8 là phím enter.
 • Khi đứng ở văn bản có thể chỉnh sửa và di chuyển dấu nháy, ví dụ với phím mũi tên hoặc xóa lùi, NVDA đã đọc chính xác hơn, đặc biệt là trong Google Chrome và những ứng dụng đầu cuối.
 • Đã đọc nội dung trong cửa sổ viết chữ ký của Microsoft Outlook 2016.
 • NVDA không còn treo khi di chuyển bảng biểu ở các ứng dụng Java Swing.
 • NVDA không còn đọc thông báo toast nhiều lần trên Windows 10 Creators Update.
 • Trên Windows 10, NVDA không còn đọc nội dung tìm kiếm sau khi nhấn Enter để đóng start menu.
 • Di chuyển nhanh giữa các tiêu đề trong Microsoft Edge đã cải thiện nhanh hơn rất nhiều.
 • NVDA không còn bỏ qua nhiều phần lớn nội dung trang web trên một số website như giao diện WordPress 2015 khi ở chế độ duyệt của Microsoft Edge.
 • Trong Microsoft Edge, các cột mốc (landmarks) đã được bản địa hóa, thay vì dùng tiếng Anh như thường lệ.
 • Con trỏ Braille đã đi theo vùng chọn khi vùng chọn lớn hơn màn hình nổi. Ví dụ, khi nhấn shift+mũi tên xuống để chọn nhiều dòng, màn hình nổi sẽ hiển thị dòng chọn cuối cùng.
 • Ở Firefox, NVDA không còn đọc “Section” nhiều lần khi mở mục chi tiết của bài viết trên trang Twitter.
 • Các lệnh di chuyển trong bảng không có hiệu lực với loại bảng bố cục nếu không bật tùy chọn thông báo bảng bố cục.
 • Trong Firefox và Chrome, khi thực hiện lệnh di chuyển trong bảng ở chế độ duyệt sẽ bỏ qua những ô có thuộc tính ẩn.

Thay Đổi cho Nhà Phát Triển

 • Đã thêm mili giây vào phần đánh dấu thời gian trong bản ghi.
 • NVDA phải được build với Visual Studio Community 2015. Đã ngưng hỗ trợ cho bộ Visual Studio Express.
  • Cũng yêu cầu cài đặt thêm bộ Windows 10 Tools và SDK; có thể chọn khi cài đặt Visual Studio.
  • Vui lòng xem phần hướng dẫn cài đặt các gói phụ thuộc để biết thêm thông tin.
  • Hỗ trợ những trình nhận dạng nội dung như công cụ mô tả ảnh và OCR, đã có thể dễ dàng thực hiện với gói ContentRecog mới.
 • Gói Python json đã được biên dịch chung với bản chạy NVDA.

Nguồn: NVAccess

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *