Các tính năng mới của NVDA 2017.4

Đây là bản dịch nháp nên có thể vẫn còn nhiều chỗ chưa đúng. Mong các bạn thông cảm.

 

Điểm nổi bật của phiên bản này bao gồm các sửa lỗi và cải tiến về hỗ trợ cho web, bao gồm mặc định chế độ duyệt cho các hộp thoại trên web (web dialogs), đọc các nhãn tốt hơn trong chế độ duyệt, hỗ trợ các công nghệ mới của Windows 10 như Windows Defender Application Guard và Windows 10 trên ARM64, tự thông báo trạng thái của màn hình và pin. Xin lưu ý rằng từ phiên bản này, NVDA không hỗ trợ Windows XP hay Windows Vista. Phiên bản Windows thấp nhất để chạy NVDA từ phiên bản này là windows 7 Service Pack 1. Phiên bản mới nhất của NVDA có thể tải về tại đây

Các tính năng mới

 • Trong chế độ duyệt, giờ đây đã có thể bỏ qua / đi đến các điểm mốc (landmarks) bằng dấu phảy hoặc Shift+phảy.
 • Trong Firefox, Chrome và Internet Explorer, điều hướng nhanh đến các trường nhập liệu (edit fields) và trường biểu mẫu (form fields) giờ đây đã bao gồm nội dung của editable rich text content (ví dụ: contentEditable).
 • Trong các trình duyệt web, danh sách các thành phần (Elements List ) giờ đây đã có thể liệt kê các trường biểu mẫu và các nút.
 • Bắt đầu hỗ trợ cho Windows 10 trên ARM64.
 • Sớm hỗ trợ đọc và tương tác điều hướng trong các nội dung toán học cho sách của máy Kindle.
 • Đã hỗ trợ phần mềm đọc sách điện tử Azardi.
 • thông tin phiên bản của add-on giờ đây đã được đọc trong khi đang cập nhật.
 • Đã thêm tham số dòng lệnh để tạo bản NvDA tự chạy (NvDA portable).
 • Hỗ trợ Microsoft Edge chạy trong Windows Defender Application Guard trong Windows 10 Fall Creators Update.
 • Nếu chạy trên một máy tính xách tay (laptop) hay máy tính bảng (tablet), NVDA sẽ thông báo khi cắm / rút bộ sạc, và khi hướng màn hình (screen orientation) bị thay đổi.
 • Ngôn ngữ mới: Macedonian.
 • Các bảng dịch chữ nổi mới: Croatian cấp 1, tiếng Việt cấp 1.
 • Đã hỗ trợ cho màn hình chữ nổi Actilino từ Handy Tech.
 • đầu vào chữ nổi cho các màn hình chữ nổi của Handy Tech cũng đã được hỗ trợ.

Các thay đổi

 • Giờ đây, phiên bản HĐH thấp nhất hỗ trợ NVDA là Windows 7 Service Pack 1, hoặc Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
 • Các hộp thoại web trong các trình duyệt Firefox và Chrome đã tự động sử dụng chế độ duyệt, trừ khi ở trong một ứng dụng web.
 • Trong chế độ duyệt, tab (gõ ngón tay) và di chuyển các lệnh điều hướng nhanh sẽ không thông báo khi rời khỏi các đối tượng như danh sách (lists) và bảng (tables), giúp lướt web hiệu quả hơn.
 • Ở chế độ duyệt trong Firefox và Chrome, tên của các nhóm trường biểu mẫu đã được thông báo khi di chuyển vào chúng với các lệnh điều hướng nhanh hoặc tab.
 • Trong chế độ duyệt, các lệnh điều hướng nhanh cho các đối tượng được nhún vào (embedded objects) (o and shift+o) giờ đây đã bao gồm các thành phần audio và video và cả các thành phần với aria với vai trò là ứng dụng (application) và hộp thoại (dialog).
 • Espeak-ng đã được cập nhật lên bản 1.49.2, khắc phục vài lỗi với bản producing release builds.
 • nội dung ở thanh trạng thái sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm.
 • Khi gán thao tác cho các phím trên màn hình chữ nổi, bạn có thể giới hạn chúng ở một mẫu (model) màn hình chữ nổi đang dùng (ví dũ: VarioUltra hay Pronto).
 • Phím nóng tiếp cận với bộ lọc (fildter field) trong danh sách các thành phần ở chế độ duyệt đã thay đổi từ alt+f thành alt+e.
 • Đã thêm phím lệnh trong chế độ duyệt để bật / tắt chế độ layout tables. Bạn có thể tìm thấy lệnh này trong phần Browse mode của hộp thoại Input Gestures.
 • Nâng cấp liblouis braille translator lên bản 3.3.0.
 • Phím nóng của regular expression radio button trong hộp thoại dictionary đã thay đổi từ alt+r thành alt+e.
 • Các tập tin từ điển giọng đọc (voice dictionary) giờ đây đã được đánh số phiên bản và được di chuyển vào thư mục ‘speechDicts/voiceDicts.v1’.
 • Thay đổi của các tập tin đã đánh số phiên bản (cấu hình người dùng, từ điển giọng đọc) sẽ không được lưu lại khi chạy NVDA từ bộ cài đặt (NvDA launcher).
 • Màn hình chữ nổi Braillino, Bookworm và Modular (với firmware cũ) của Handy Tech không còn được hỗ trợ. Hãy cài đặt driver Handy Tech Universal và NVDA add-on để tiếp tục dùng các thiết bị này.

Sửa lỗi

 • Liên kết đã được thông báo trong chữ nổi với các ứng dụng như Microsoft Word.
 • NVDA không còn vận hành một cách chậm chạp trông thấy khi mở nhiều tab trong trình duyệt web Firefox hay Chrome.
 • Tính năng Cursor routing cho màn hình chữ nổi MDV Lilli không còn di chuyển sai theo kiểu cứ đứng trước nơi nó phải đứng một ô nữa.
 • Trong Internet Explorer và các tài liệu MSHTML khác, thuộc tính HTML5 required giờ đây đã hỗ trợ thuộc tính bắt buộc (required state) của một trường biểu mẫu.
 • Các màn hình chữ nổi giờ đây đã dã cập nhật khi nhập kí tự tiếng Ả Rập trong một tài liệu Wordpad được canh trái (left-aligned).
 • Các nhãn tiếp cận (Accessible labels) cho các điều khiển trong Mozilla Firefox giờ đây trở nên dễ đọc hơn trong chế độ duyệt khi nhãn đó không xuất hiện với nội dung của chính nó.
 • Trên windows 10 Creaters Update, NVDA đã có thể tiếp cận trở lại với Firefox sau khi khởi động lại NVDA.
 • Khi khởi động lại NVDA với con trỏ đứng tại cửa sổ Mozilla Firefox, chế độ duyệt sẽ được kích hoạt trở lại, dù rằng bạn có thể cần phải bấm alt+tab chuyển sang cửa sổ khác rồi chuyển ngược lại Firefox.
 • Giờ đây bạn có thể tiếp cận nội dung toán học (math content) trong Google Chrome mà không cần phải cài đặt Mozilla Firefox.
 • So với các phiên bản trước, HĐH và các ứng dụng khác sẽ chạy ổn định hơn với NVDA sau khi cài đặt phiên bản này và trước khi khởi động lại máy.
 • Khi dùng các lệnh để nhận dạng nội dung (content recognition command) như NVDA+r, NVDA giờ đây sẽ thông báo lỗi thay vì không thông báo gì nếu đối tượng điều hướng không xuất hiện.
 • Tính năng Backward scrolling (cuộn lùi) đã được sửa lỗi với các màn hình chữ nổi của Freedom Scientific có thanh chắn trái (left bumpar bar.