Sử dụng tính năng OCR của Windows 10 với NVDA

Từ phiên bản 2017.3, NVDA đã hỗ trợ tính năng OCR của Windows 10. Với những ai chưa biết, Optical Character Recognition, hay OCR là công nghệ cho phép bạn chuyển các loại tài liệu như tài liệu scan từ giấy, các tập tin PDF hay ảnh chụp từ máy anh kĩ thuật số thành dữ liệu có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được. Có thể xem thêm thông tin tại http://bit.ly/2ie7e6l.
Trước tiên, bạn phải cập nhật NVDA 2017.3 rồi thực hiện các bước sau:

Chọn ngôn ngữ nhận dạng

  • Bấm NVDA+N Mở trình đơn của NVDA.
  • Vào Preferences ->Windows 10 OCR và bấm Enter.
  • Một hộp thoại xuất hiện. Ở phần Recognition language combo box, dùng mũi tên chọn ngôn ngữ mà bạn muốn nhận dạng rồi bấm Enter để lưu thay đổi và thoát hộp thoại.
  • Bây giờ, di chuyển con trỏ đến đối tượng mà bạn muốn nhận dạng văn bản, ảnh chụp một tờ giấy chẳng hạn.
  • Bấm NVDA+R và đợi chương trình thực hiện. Khi quá trình nhận dạng kết thúc, bạn có thể dùng các phím mũi tên để đọc, chọn và sao chép văn bản được nhận dạng nếu muốn.

Thông tin thêm

  • Nếu ngôn ngữ bạn muốn nhận dạng không có trong phần Language combo box, hãy vào setting -> time & language -> Region & language và kích hoạt nút Add language rồi tìm và cài đặt ngôn ngữ đó.
  • Không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ. Tôi đọc thấy OCR hỗ trợ khoảng 25 ngôn ngữ (không có tiếng Việt). Không có thông tin chi tiết là ngôn ngữ nào đang được hỗ trợ.
  • Người dùng add-on OCR phải gỡ bỏ hay vô hiệu add-on này trước khi dùng Windows 10 OCR.