Chào mừng bạn đến với trang web NVDA tiếng Việt

Trang web là nơi chia sẻ, trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến việc sử dụng trình đọc màn hình miễn phí NVDA, đặc biệt là NVDA phiên bản tiếng Việt.